Adatvédelmi szabályzat

1. Adatkezelő

Jelen weboldal (www.napideal.hu) adatkezelője a Napideal Kft. (székhely: 1088 Budapest, Vas u. 12. I/2.; adószáma: 23175374-2-42 ; adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-84917/2015) a weboldal felhasználásával kapcsolatosan az Infotörvény (2011. évi CXII. törvény) és további vonatkozó jogszabályok értelmében az alábbiakban tájékoztatja a weboldal Felhasználóit a személyes adataik kezeléséről.

2 Általános rendelkezések

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Felhasználó és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Infotörvénynek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

A Napideal Kft. kifejezetten hangsúlyozza, hogy a Vevő által megadott adatok alapján a Napideal Kft. nem tudja a Vevőt mint természetes személy azonosítani. A megadott adatok csak a rendszerben való részvétel, illetve az egyedi vásárlások során az egyedi azonosítást teszik lehetővé. A Napideal Kft. harmadik személynek nem adja ki a Vevők adatait, a Vevőknek küldött e-mail-ben kizárólag a saját maga által közvetített Ajánlattal kapcsolatos információkat küldi meg.

A hatályos törvények rendelkezései szerint jelenleg a felelős hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu)

A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa, és a módosított szabályzatot legkésőbb a hatályba lépése előtt 3 munkanappal közzétegye.

A weboldal használata regisztrációhoz kötött, mely során Felhasználói fiók jön létre, mely célja a Felhasználók által kezdeményezett vásárlások adminisztrációja. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy a Regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz.

Amennyiben a Felhasználó hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

3. Felhasználók köre

A Felhasználó a Weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat, mely során a Napideal Kft. a vonatkozó jogszabályok szerint tárol és kezeli az alábbi adatokat:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

Regisztrációnak minősül az is, ha a Felhasználó a Weboldalt Facebook regisztrációja segítségével használja (Facebook Connect).

A Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokat (keresés, tájékozódás, információ szerzés, hírlevél feliratkozás) igénybe vevő Felhasználó is a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján Felhasználó az lehet, aki a Regisztráció, vagy a Weboldal használata, követése során szükséges adatokat megadta és a Weboldal használata előtt tanulmányozta és értelmezte jelen szabályzatot valamint az Általános Szerződési feltételeket, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a rá vonatkozó Szerződés, valamint a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

A Felhasználó kijelenti, hogy az Regisztráció vagy a Weboldal használata során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő és személyiségi jogait nem sértik.

4. Adatkezelési célok, kezelt adatok köre

A Felhasználók személyes adatainak kezelése az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme, továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése és a Szerződésben foglaltaknak a teljesítése érdekében, továbbá az Adatkezelő és a Felhasználó védelmére használja fel. Ennek keretében a megadott személyes adatokat az Adatkezelő a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a velük való kapcsolatfelvétel, a Weboldal működésének ellenőrzése, a hirdető ügyfelekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenysége, ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítése, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítése, lebonyolítása, továbbá az ehhez kapcsolódó promóciós célok (hírlevél küldése, ajándékakciókon, nyereményjátékokon való részvétel, termékek/szolgáltatások közvetlen és egyéniesített ajánlása, adatbázis értékesítése) érdekében kezeli.

Az Adatkezelő a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználja saját szolgáltatásával kapcsolatos statisztikai célokra.

Az Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki, mely során az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:

 • Sikeres Regisztrációhoz
  • Név
  • e-mail cím
  • jelszó
 • Opcionálisan megadott (nem kötelező) egyéb személyes információ, mely megadása nem feltétele a Sikeres Regisztrációnak és a weboldal használatának
  • telefonszám
  • születési dátum
  • iskolai végzettség
  • foglalkozás
  • érdeklődési kör

Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok

 • Felhasználó számítógépének IP-címe;
 • Weboldalon történő bejelentkezés időpontja
 • popupok státusza (hírlevél feliratkozási promóció felugró, időszakos popupok)
 • Felhasználó által tárolt tranzakciókkal kapcsolatos adatok

Hírlevél regisztrációval kapcsolatban:

 • a Felhasználó hírlevél feliratkozása, leiratkozása, illetve Hírlevél preferenciái
 • visszapattanó üzenetek az email címről (hibaüzenetek, időpontok)
 • hírlevél megnyitások.

Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez, a felhasználói élmény javításához használja fel.

A Weboldalon külső hirdető cégek hirdetései jelennek meg. Az Adatkezelő csakis abban az esetben adhatja át a Hirdetőnek a Felhasználó személyes adatát, amennyiben ez a Felhasználó által indított tranzakció teljesülésével, a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos.

A Napideal Kft. kifejezetten hangsúlyozza, hogy a Hirdető nem jogosult a Felhasználók adatainak kezelésére, felhasználására, mindaddig, amíg a Felhasználó ezzel kapcsolatban a szükséges önkéntes nyilatkozatot meg nem teszi.

4. E-mail, SMS értesítések küldése

A Felhasználó által megadott email címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:

 • a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;
 • szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők;
 • e-mail megkeresésre adott
 • szolgáltatással kapcsolatos információk;

Napideal Kft. kizárólag azon Felhasználóknak küld hírlevelet, promóciós ajánlatokat, akik ezzel kapcsolatosan külön engedélyt adtak a Napideal Kft. számára.

Az Adatkezelő hírlevél küldő szolgáltatást is üzemeltethet a Weboldalon. Ha a Felhasználó szeretne a Szolgáltatások igénybe vételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos, valamint a Weboldalon megjelenő napi ajánlatokat magába foglaló hírlevelet kapni, kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezelő a Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglal. A Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon esetlegesen felkínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, a hírlevélben megjelölt módon, illetve az Adatkezelőnek a jelen Szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével az ez irányú kérelem elküldésével bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.

 

A Felhasználó által megadott telefonszámot az Adatkezelő a következő célra használhatja:

 • a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;
 • szolgáltatással kapcsolatos információk;

5. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a Regisztráció törlésétől) számított 5 év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse a Felhasználóval szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét.

Az Infotörvénynek megfelelően, ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, akkor az Adatkezelő a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például szerződés teljesítése, vagy az Adatkezelő valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés), vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Amennyiben a Felhasználónak személyes adatait az Adatkezelő kizárólag abból a célból kezeli, hogy közvetlen megkeresés útján reklámot juttasson el részére, akkor a Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása esetén az Adatkezelő a visszavonás feldolgozását követően a Felhasználó minden személyes adatát haladéktalanul törli az aktív felhasználók közül, és részére reklámot a továbbiakban nem közöl.

Könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó bizonylatokat legalább 8 évig őrzi meg az Adatkezelő.

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Infotörvény 7.§-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Linkek: Az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási, követési lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes felhasználási és adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Szabályzat csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

A Weboldalon található Like és Ajánlom gomb esetében, valamint a Facebook felhasználói fiókkal történő használatnál az Adatkezelő a Facebooktól az ott beállított képet és felhasználói nevet veszi át, tárolja, de ezen funkciók Felhasználói nem kerülnek bele az Adatkezelő regisztrációs adatbázisába, nem kapnak ennek alapján hírlevelet vagy kereskedelmi célú levelet az Adatkezelőtől. Minden Facebook-os aktivitás esetében az Adatkezelő posztolhat a Felhasználó falára, ezt a Facebook oldalon belül a Felhasználók le tudják tiltani.

7. Adattovábbítás, adatátadás

A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy az Adatkezelő nem továbbít adatokat automatikusan a Weboldalon megjelenített ajánlatok hirdetőinek. Azonban ha a Felhasználó a Weboldalon megjelenített hirdetésre kattint és így más weboldalra kerül és ott személyes adatokat ad meg, ezeknek a weboldalaknak a gazdái válnak adatkezelővé a Felhasználók adatai tekintetében. Ezeknek az adatkezeléseknek a tekintetében a Felhasználó bármilyen személyes adatára vonatkozó kérésével az adott weboldal gazdájához, mint adatkezelőkhöz fordulhat.

A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, az ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók a következők:

 • Tárhelyszolgáltató: ATW Internet Kft. (Székhely 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.,, Cg. 01-09-736956, adószám: 13471868-2-41
 • Hírlevél kiküldés technikai szolgáltatója: MailChimp c/o The Rocket Science Group, (székhely: LLC 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, MOSS No. EU 826 477 914)

8. Sütik (cookie) alkalmazása a weboldalon

A sütik (cookie) anonim Felhasználó-azonosító olyan tárolásra alkalmas jelek, amelyeket a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el, azonban a Felhasználót semmilyen módon nem képes azonosítani, csupán a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Elsődleges célja, hogy minél inkább személyre szabott, fejlett szolgáltatásokat kínáljon a Szolgáltató a Felhasználói számára.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy egyes Szolgáltatásokat nem, vagy nem olyan formában ér majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul a sütik alkalmazásához.

Cookie-k: a Weboldal „cookie”-kat (sütik), vagyis a Felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. A „cookie” által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét és az Adatvédelmi Szabályzatban rögzítetteket) a Szolgáltató szervereire továbbítja és ott tárolja. A Szolgáltató ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó általi használatának értékelésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Szolgáltató továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Szolgáltató megbízásából feldolgozzák az információkat. A felhasználó böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával a Felhasználó visszautasíthatja a „cookie-k” használatát, azonban a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy ez esetben nem fogja tudni kihasználni a Weboldal összes funkcióját.

A weboldalon használt sütik fajtái a következők:

 • Felhasználó számítógépének IP-címe;
 • Weboldalon történő bejelentkezés időpontja
 • popupok státusza (hírlevél felugró, időszakos popupok)
 • Felhasználó által tárolt tranzakciókkal kapcsolatos adatok

Hírlevél regisztrációval kapcsolatban:

 • a Felhasználó hírlevél feliratkozása, leiratkozása, illetve Hírlevél preferenciái
 • visszapattanó üzenetek az email címről (hibaüzenetek, időpontok)
 • hírlevél megnyitások.

Google Analitika:

A Weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatást használja és egyéb hasonló szolgáltatást is igénybe vehet. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a Felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó a jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (pl. a Felhasználó IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához, továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó általi használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

Arról, hogy hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön az Adatkezelő Weboldalát vagy alkalmazását használja, illetve a Google adatkezelési szabályainak változásairól Ön a következő linken tájékozódhat: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

9. Felhasználók jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat az érintettek a Regisztráció során megadott email címekre megküldött értesítés útján gyakorolhatják. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló, illetve törlés iránti kérelmét írásban (e-mailben) az info@napideal.hu e-mail címre juttathatja el.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó kéri írásban kérelmezi. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy a Felhasználóval kötött és még hatályos Szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (pl. képfelvétel), a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti a felvétel teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban a felvétel csak a törlést kizáró célra használható fel.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;
 2. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen – a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül - bírósághoz fordulhat.

Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt személy nyújt segítséget az info@napideal.hu e-mail címen keresztül.Napideal Kft.
1088 Budapest,
Vas u. 12. I/2.
Tel.: +36 30 722 1889
E-mail: info@napideal.hu