ÁSZF

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI- ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános részvételi és szerződés feltételek (továbbiakban: ÁRSZF) határozzák meg a Napideal Kft. (továbbiakban: Napideal Kft.) mint a www.napideal.hu elnevezésű weboldal (továbbiakban: Weboldal) létrehozója, kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője, valamint a Weboldalon regisztráló természetes-, illetve jogi (jogi személyiséggel nem rendelkező ) személyek regisztrációs, információs kapcsolatának feltételeit, továbbá a Napideal Kft. által közvetített, a Napideal Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaság (továbbiakban: Kereskedő) által kínált kedvezményes vásárlási-, vagy szolgáltatás igénybevételi lehetőséget megtestesítő ajánlat (továbbiakban: Ajánlat) kapcsán a Napideal Kft. és az Ajánlatot elfogadó és a kedvezményes vásárlást, vagy szolgáltatást igénybe vevő természetes-, illetve jogi (jogi személyiséggel nem rendelkező) személyek (továbbiakban: Vásárló) között esetenként, ráutaló magatartással létrejövő szerződéses jogviszony általános feltételeit.

A Vásárló a Weboldalon közölt és lehetővé tett módon történt sikeres regisztrációval kifejezetten és feltétel nélkül magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁRSZF szabályrendszerét. Az ÁRSZF rendelkezéseinek időbeli hatálya kiterjed, a regisztráció sikeres megtörténtétől a regisztrált státusz törléséig (továbbiakban: Törlés) illetve a Törlés idején még esetlegesen folyamatban lévő, elfogadott (és megfizetett) Ajánlattal kapcsolatos szerződéses jogviszony befejeződéséig terjedő időszakban létrejött bármely kapcsolatra (regisztráció, adatok nyilvántartása, adatok kezelése, e-mail küldés, e-mail fogadás, Ajánlat-elfogadás, fizetés, elfogadás-visszaigazolás, vásárlás/szolgáltatás igénybevétel, reklamáció, a Weboldalon közölt hirdetések értelmezése, stb.).

A Napideal Kft. a Weboldalon teszi közzé az egyes kedvezményesen megvásárolható/igénybe vehető termékkel/szolgáltatással, azaz az Ajánlattal kapcsolatos összes adatot, így különösen terméket/szolgáltatást nyújtó Kereskedő adatait, az akciós termék/szolgáltatás főbb jellemzőit, a kedvezmény mértékét, a kedvezményes vásárlási árát mely bruttó Forintban értendő.

A Napideal Kft. a különböző Ajánlatokról (azok lényeges adatairól) a regisztrált ügyfeleit és a szerződéses partnereinek ügyfeleit a számukra küldött közvetlen e-mailben értesíti (adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-84917/2015.). A nem regisztrált személyek a Weboldalon található információkból, és egyéb weboldalakon megjelenő hirdetésekből (ezeken a weboldalakon elhelyezett linkek segítségével) szerezhetnek tudomást az aktuális Ajánlatokról az egy vagy néhány nap hosszúságú hirdetési időszakban (továbbiakban Hirdetési időszak). A Hirdetési időszak első napja egybe eshet a kedvezményes vásárlás/ szolgáltatás igénybevételének első napjával, a Kezdő nappal, de el is térhet attól.

 

A Napideal Kft. fenntartja és üzemelteti a Weblapon megadott elérhetőségű ügyfélszolgálatát (továbbiakban: Ügyfélszolgálat). Az Ügyfélszolgálat telefonon, vagy az info@napideal.hu e-mail címre érkező megkeresésekre e-mailben ad információt az Ajánlatokkal kapcsolatban. Az Ügyfélszolgálaton minden Vevő bejelentheti a panaszát (továbbiakban: Panasz) az általa igénybe venni szándékozott termék/szolgáltatás sikertelen, hibás, vagy bármilyen, a meghirdetett termék/szolgáltatás kifogásolható tulajdonságával/teljesítésével kapcsolatban. A Napideal Kft. a panaszokat továbbítja ahhoz a Kereskedőhöz, akinek termékével/szolgáltatásával kapcsolatban a panasz érkezett.

A Napideal Kft. kizárólag közvetítő tevékenységet végez a Kereskedők által meghirdetett Ajánlatok termékeinek/szolgáltatásainak eladása során. A Napideal Kft. semmilyen módon nem képes a Panasz kapcsán a termék kijavítására, kicserélésére, árleszállításra, illetve a szolgáltatás ismételt kifogástalan teljesítésére.

A Napideal Kft. rögzíti, hogy a Vevő a megvásárolt termék/szolgáltatás ellenértékéről az átvételkor/igénybevételkor, a vonatkozó jogszabályok szerint kap számlát a Kereskedőtől.

A Napideal Kft. és a Kereskedő kizár minden felelősséget, a Kód elvesztése, annak illetéktelen megszerzése, esetleg a Vevőnek a Weblap korlátozott hozzáférésű felületére történő belépéséhet szüksége egyedi azonosítói illetéktelen személy általi megszerzéséből adódó kár, illetőleg a fizetést követően a határidőn belül igénybe nem vett váltásából a Vásárlót ért minden kár kapcsán.

A Napideal Kft. rögzíti, hogy a vásárlás/szolgáltatás igénybevétel során a Kereskedő nem jogosult a Vevő felhasználási jogosultsága ellenőrzése kapcsán a Vevő személyazonossága azonosítására alkalmas bármilyen igazolvány elkérésére.

 

 

Akciós ajánlatok vásárlása

 

A Vásárló a Weboldalon történő, önkéntesen vállalt regisztrációja során megadja a Napideal Kft. részére az egyes Ajánlatok elfogadására és az azzal kapcsolatos fizetés, termékátadás, vagy szolgáltatás nyújtás során az egyedi azonosításhoz szükséges minimális adatokat: e-mail cím, név, telefonszám.

A Vevő a regisztrációt követően, a regisztrációkor megadott felhasználói nevével és jelszavával történő belépéssel a Weboldal korlátozott hozzáférésű felületére jut, ahol megvásárolhatja az ajánlatot. A weboldalon a fizetés az alábbi módokon történhet:
 - Banki átutalás esetén a Vevő átutalással történő fizetési szándékáról a az Ajánlat oldalán a Megveszem gombra kattintás után fizetési módként a banki átutalást jelöli meg, újra a Megveszem gombra kattint, ezután megerősítve vásárlási szándékát, létrejön a sikeres megrendelés. A Napideal automata rendszere e-mailt küld a Vevő részére a banki átutalás részleteivel, illetve a Vevő megrendelésének egyedi azonosítójával. A Vevő bankszámlájáról a Napideal Kft. OTP Banknál vezetett bankszámlájára utalja az ajánlat ellenértékének megfelelő összeget (Számla tulajdonos: Napideal Kft., számlaszám: 11712004-29905351-00000000, közlemény: a Vevő megrendelésének egyedi 22 jegyű azonosítója, kötőjelekkel együtt). Az összeg beérkezését követően, a Vevő automatikusan megkapja az Ajánlat kódot, amivel az általa vásárolt Ajánlat felhasználható. A fizetendő összegnek a megrendeléstől számított 7 napon belül be kell érkeznie, ellenkező esetben a megrendelés érvénytelennek minősül, a Vevő jogosulatlan lesz az Ajánlat kódra.
- Bankkártyás fizetés és Paypal fiókból történő fizetés esetén a „MEGVESZEM” gomb megnyomásával kezdeményezi az adott ajánlatra vonatkozó Ajánlat elfogadását. Ezt követően megjelenő felületen megismétlésre kerülnek a vásárlással kapcsolatos adatok, a Vásárló adataival együtt. Ezen a felületen ismételten a “MEGVESZEM” gomb megnyomásával kezdődik a fizetés folyamata.

A Vevő a kedvezményes áruvásárlás/szolgáltatás ellenértékének megfizetése érdekében a Weboldalról a Napideal Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló PayPal vagy OTP Bank rendszer által üzemeltetett, fokozott biztonságú web-felületre lép be (továbbiakban: Fizetési felület). A Vevő a bankkártyájával illetve Paypal fiókjával kapcsolatos adatokat (bankkártya típusa, kártyaszám, biztonsági azonosító, érvényességi idő, stb.) kizárólag ezeken a fokozott biztonságú Fizetési felületeken adja meg, ezeket az adatokat a Napideal Kft. számítástechnikai rendszere nem látja, nem észleli, nem tárolja és nem kezeli. A Vevő a Fizetési felületen a szükséges adatok megadásával tudja kezdeményezni a fizetést. A fizetés sikeres, vagy sikertelen megtörténtéről a Vevő a bankkártyáját kibocsátó saját bankja által szabályozott módon kap értesítést, illetve a Paypal rendszerétől is. A Vevő a fizetést követően a Paypal Fizetési felületről automatikusan visszajut a Napideal Kft. Weboldalára, míg az OTP Bank Fizetési felületéről a "Vissza a Napidel oldalára" gombra kattintva jut vissza a Napideal Kft. oldalára.

A sikeres fizetést követően a megfizetett összeg a Napideal Kft. elkülönített bankszámlájára kerül.

Sikeres vásárlást követően a Napideal Kft. rendszere automatikus visszaigazoló e-mailt küld a Vevő regisztrált e-mail címére a vásárlással kapcsolatos adatokkal.

Sikeres fizetést követően a Napideal Kft. automatikus rendszeréből a Vásárló e-mail címére (és mobil számára) megküldésre kerül a vásárlási jogosultságot igazoló 10 számjegyből álló azonosító kód, mellyel a vásárlás során a Kereskedő a Napideal Kft.-től kapott online felületen / Napideal Kft. ügyfélszolgálatán keresztül azonosítja az adott vásárlás kódját.

 

Akciós ajánlat igénybevétele

 

A Vevő a kód megadásával, a Kereskedő által megadott beváltási helyen kezdeményezheti az Ajánlat szerinti termék/szolgáltatás átvételét/igénybevételét. A Vevő a termék megvásárlását/szolgáltatás igénybevételét megelőzően köteles bejelenti a Kereskedőnek, hogy a Napideal Kft. rendszerében teljesített fizetése szerinti vásárlást/szolgáltatás kíván igénybe venni. A Kereskedő a Kód beazonosítása után átadja a megvásárolt terméket, vagy biztosítja a megvásárolt szolgáltatást. A Kereskedő a sikeres felhasználásáról a megadott módon értesíti a Napideal Kft.-t, ezáltal igazolva a Teljesítést.

Amennyiben a megvásárolt Ajánlat felhasználása időpontfoglalásához kötött, Kereskedő jogosult lemondási vagy módosítási határidőt kikötni. Ha a Vevő nem jelenik meg a Kereskedővel egyeztetett időpontban, vagy az Ajánlatban kikötött határidő előtt nem jelzi lemondási vagy módosítási szándékát, úgy a Kereskedő jogosult az Ajánlatot felhasználtnak tekinteni, valamint a Napideal Kft. sem kötelezhető az Ajánlat vételárának megtérítésére.

Az egyes Ajánlatok felhasználásának meghirdetett – a vásárlást igazoló kuponon Beváltási határidőként feltüntetve - Záró napja után a Vevő már nem kérheti a megvásárolt szolgáltatás teljesítését, vagy akciós termék átadását, és a megfizetett összeget sem követelheti vissza sem a Napideal Kft.-től, sem a Kereskedőtől. A Napideal automata rendszere az Ajánlatok Záró napja előtt 21 nappal automatikus figyelmeztetést küld, amennyiben az Ajánlat addig még nem került felhasználásra.
 

Napideal Kft. a Vevőt minden esetben e-mailben értesíti, amint a megvásárolt akciós termék átvehető. A Napideal Kft. az értesítést 3 alkalommal végzi el és amennyiben a Vevő ennek ellenére sem veszi át kifizetett akciós terméket, vagy átvételi szándékát nem jelzi írásban, úgy az első e-mail értesítő kiküldése után 90 nappal a Napideal Kft. nem vállalja a termék raktározását, a termék tulajdonjoga így korlátlan felhasználásra átszáll a Vevőről a Napideal Kft.-re.

 

 

Vásárlástól történő elállás, garancia

 

A Vevő a vásárlását követő tizennégy (14) napon belül, a vonatkozó jogszabályok adta lehetőséggel élve elállhat a vásárlástól. Az elállási szándékot a Vevő írásban köteles jelezni az info@napideal.hu címre küldött levélben, melyben megadott adatokkal lehetővé teszi a beazonosítást (kuponkód, regisztrációs e-mail cím), valamint rendelkezik a megfizetett ár visszatérítésének módjáról. A megfizetett ár visszatérítése történhet korlátlan ideig felhasználható Napideal kreditben, vagy Ft visszatérítésben. Ebben az esetben, a megfizetett összeg (a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján) a tranzakciós költségek levonásával az eredeti kártya-tranzakciót lebonyolító fizetési rendszer felé indított jóváírási eljárással kerül visszautalásra a Vevő bankszámlájára.

A fizetést követő sikertelen vásárlás/szolgáltatás igénybevétel esetén, illetve amennyiben a Kereskedő nem vállalja a hibás termék kijavítását, kicserélését, vagy a szolgáltatás kifogástalan ismételt teljesítését, akkor a Napideal Kft. egy azonos értékű, bármilyen, a Napideal Kft. által közvetített termék/szolgáltatás vásárlására/igénybevételére jogosító ingyenes megvásárlási lehetőségét ajánlhat fel a károsult Vevőnek.

 

Akciós termékvásárlás esetén – a 14 napos elállási határidőn túl – a Vevő 30 napon belül élhet garanciális igényével, amennyiben az akciós termék nem használható, vagy rendeltetésszerű használat mellett meghibásodik, minőségét veszti, amennyiben erről a termékre vonatkozó egyedi ajánlat másként nem rendelkezik. A Kereskedő a garanciális időszakban cseretermékről, vagy javíttatásról gondoskodni, mely folyamatban szükség esetén, mind a Vevő, mind a Kereskedő igénybe veheti a Napideal Kft. közvetítését.

Amennyiben a garanciális időszakban a Kereskedő nem tud csereterméket biztosítani, vagy az átadott termék nem javítható, úgy a Vevő részére a megfizetett vételár visszatérítésre kerül.

A garanciális igény érvényesítéséhez a Vevő köteles visszajuttatni hiánytalanul az átvett terméket a kapott számlával együttesen. Amennyiben a termék hiányos, vagy a termék számlája nem kerül átadásra, úgy a Kereskedő részben, vagy egészben megtagadhatja a garancia teljesítését.

A termék visszajuttatásának költsége, valamint vitás esetben a szakértői bírálat költsége minden esetben a Vevőt terheli.

 

 

Hűségprogram

 

A Napideal Kft. 2015. május 1-től hűségprogramot (továbbiakban Hűségprogram) vezet be, mely visszavonásig érvényes.
A Hűségprogram során a Napideal Kft. ajándék kreditekkel jutalmazza azon Vásárlóit, akik tárgy hónap során meghatározott összértékben vásárolnak a napideal.hu oldalon. Az ajándék kreditekben azon Vásárlók részesülnek, akik tárgy hónap első napja és utolsó napja (éjfélig) között vásárlást kezdeményez a napideal.hu oldalon, majd azt a rendelkezésére álló időn belül sikeresen ki is fizeti. A banki átutalást választó Vásárlók esetében a Napideal Kft. figyelembe veszi a rendelkezésükre álló 7 napos várakozási időt, mely idő alatt a bank átutalás összege befolyhat a Napideal Kft. bankszámlájára.

Azon napideal.hu Vásárló, aki:
- tárgy hó során összesen legalább 20.000,- Ft értékben vásárol, összesen 1.000 ajándék kreditre jogosult
- tárgy hó során összesen legalább 50.000,- Ft értékben vásárol, összesen 2.000 ajándék kreditre jogosult
- tárgy hó során összesen legalább 100.000,- Ft értékben vásárol, összesen 5.000 ajándék kreditre jogosult

A havi vásárlások összértékének ellenőrzésekor a Napideal kredittel történő fizetések nem kerülnek beszámításra.

Az ajándék kreditre jogosult Vásárlók a kredit jóváírásukat tárgy hót követő 10-15-e között kapják meg, melyről a Napideal Kft. tájékoztató e-mail-t is küld részükre.
Az ajándék kreditek bármely Napideal Kft. által kínált ajánlat megvásárlása során felhasználható a jóváírást követő 1 hónapon belül.

A Napideal Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Hűségprogram során ajándék krediteket visszavonja, amennyiben
- a jogosult Vásárló visszaél a Hűségprogram szabályaival
- amennyiben a jogosult Vásárló a megvásárolt (ajándék kreditre jogosító) ajánlat visszatérítését kéri
A Napideal Kft. szintén fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a visszavonásra ítélt ajándék kredit már egy ajánlat kifizetése során felhasználásra került, úgy ennek teljes értéke a Vásárló visszatérítési igényéből forintban kerüljön levonásra.

 

Adatok kezelése

 

A Napideal Kft. kizárólag a vonatkozó jogszabályok szerint tárolja és kezeli a Vevők által megadott adatokat, azt csak saját tevékenységeire használja, harmadik személy felé nem adja ki.

A Napideal Kft. ezen a helyen is kifejezetten hangsúlyozza, hogy az általa tárolt adatok nem alkalmasak a Vásárló mint természetes személy azonosítására.

A vásárlás során megadott bankkártya adatokat a Napideal Kft. nem látja és nem tárolja. A Vevő felszólíthatja a Napideal Kft.-t, hogy törölje regisztrációját, illetve önként leregisztrálhat a hírlevélről, amit a naponta kiküldött e-mailből tehet meg. Ezzel a Vevő törli magát a Napideal Kft. aktuális címlistájáról.

A fentiek szerint (a regisztrált személy által kezdeményezett, és/vagy az automatikusan) megvalósult törlést követően az adott személlyel kapcsolatban csak az esetlegesen elindított vásárlásokkal kapcsolatos, jogszabály által megkövetelt adatokat tárolja tovább a Napideal Kft. adatait.

A Napideal Kft. által üzemeltetett Weblap a jobb vásárló kiszolgálás érdekében úgynevezett cookie-t tartalmaz, amely a Weblap használatakor jön létre és a Vevő számítógépén kerül tárolásra, ameddig a Vevő ennek törléséről nem gondoskodik. A cookie használata a Vevő böngészőjében le is tiltható, mert az nem feltétele a Weblap hasznlatának.